TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

Výnos ministerstva pro zásobování lidu ze dne 19. prosince 1925, č. j. 35459/6889/4- ai 1925.,

o výrobě a prodeji tuzemského rumu a výčepní kořalky s minimální stupňovitosti.

1. Zemská správa politická v Praze,
2. Zemská správa politická v Brně,
3. Zemiská správa politická v Opavě,
4. Hospodářský úřad pro Slovensko v Bratislavě,
5. Zemský hospodářský úřad pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě.

Výnosem ze dne 13.. ledna 1925,č. j. 867/192. regulovalo ministerstvo pro zásobování lidu výrobu a prodej náhražek ušlechtilých lihovin a stanovilo zejména minimální" stupňovitosti pro tuzemský rum (40%) .a výčepní kořalku (20%).

Zmíněný výnos byl intimován tamním oběžníkem
(ad 1.) ze dne 27. ledna 1925 čís. 31213 ai 1925/15A—200 ai 1925
(ad 2.) ze dne 19. ledna 1925 čís. 231/A/l,
(ad 3.) ze dne 24. ledna 1925 čís. A—2/7,
(ad.4.) ze dne 16. ledna 1925 čís. 2/25,
(ad 5.) ze dne 17. ledna 1925 čís. j. 68 ai 1925.

Revisemi, jež ve smyslu výše cit. výnosu byly vykonány, zjistilo se, že tuzemský rum a výčepní kořalka u obchodníků, s lihovinami jež nej sou současně výrobci těchto přípravků, prodávaly se o daleko nižší stupňovitosti než předepsané..Při trestních.řízeních,jež v těchto případech politickými úřady I. instance byly zavedeny, bylo spravedlivé postižení vinníka značně ztíženo* Výrobce, který lihoviny obchodníkovi prodal, tvrdil vždy, že jejich stupňovitosti odpovídaly přesně stávajícím předpisům a obchodník zase dokazoval, že prodává jen tó, co mu výrobce zaslal.

Bylo však zjištěno i mnoho případů zřeďování zmíněných lihovin 'obchodníky, kteří zase dokazovali, že o existenci předpisů vztahujících se k minimální stupňovitosti tuzemského rumu a výčepní kořalky — nevědí.

Z těchto důvodů vidí se ministerstvo pro zásobování lidu nuceno, do-plniti výše čit* výnos takto:

Obchodníci, kteří prodávají tuzemský rum a výčepní kořalku a kteří nejsou současně výrobci těchto lihovin, ručí sami za předepsanou stupňovitost 40 obj. % u tuzemského rumu a 20 obj.;% u výčepní kořalky od té doby, kdy nádoby, v nichž jim výrobcem zmíněné lihoviny byly zaslány, tak uvolnili a připravili, že z nich ihned může býti čepováno aneb odléváno* nebo když lihoviny již do jiných nádob přelili.

Jest tudíž věcí obchodníků s lihovinami, aby kupovali tuzemský rum a výčepní kořalka pouze s garancií: předepsané stupňovitosti.

Ža stupňovitost uvedených lihovin, pokud chová je obchodník na prodej v původních (originelních) nádobách, jichž uzávěra nebyla porušena, ručí sám výrobce.

Těmito předpisy uvedena jest kontrola lihovin ve shodu s oněmi, jež Opírají se o ustanovení zákona o potravinách ze dne 16. ledna-1896 ř. z. č; 89 ex 1897 .....

Ministr: Dr. Polanský v. r.Poslední úpravy: 1.10.2019 Vytvořil Petr Hloušek
www.rum.cz