TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

16. Roztřídění zemědělských lihovarů podle druhů zpracovávaných surovin ve výrobních obdobích 1927/28 až 1935/36.


*.) Slad a diaspirít není započítán.

**) Pro nedostatek místa shrnuto zpracování surovin, vyskytujících se pořídku, do sloupce „Ostatní". — Kukuřice a ostatní obiloviny vykázány označením -„Obiloviny";Last modified: October 1, 2019 Created by Petr Hloušek
www.rum.cz