Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

U Obecního domu (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

od 1903LvovskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
???PařížskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od 1927U Obecního domuM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
2013U Obecního domuKatastr nemovitostí, 2013

Poznámky

V letech 1902-1903 byly všechny budovy Králova dvůra (bývalého sídla českých králů v létech 1383–1484) zbořeny a vystavěny budovy nové (mj. i Obecní dům). Tím vznikly dnešní ulice U Prašné brány a U Obecního domu.

U Obecního domu na plánech Prahy


U obecního domu

Plán Prahy, 1938


Ulice ještě neexistovala

Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Ulice ještě neexistovala

Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

U Obecního domu v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.

 čo  čp     čo  čp
  1 /1080     2 /1090  
  3 /660      

Poslední aktualizace: 1.11.2017