Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Salvátorská (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

od 1910SalvátorskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
2013SalvátorskáKatastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Ulice vznikla při bourání Josefova na začátku 20. století v místě stržených domů kolem kostela sv. Salvátora.

Salvátorská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Salvátorská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.

 čo  čp     čo  čp
  1 /1045     2 /925  
      4 /1067  
      6 /932  
      8 /931  
      10 /1092  
      12 /927  

Poslední aktualizace: 1.11.2017