Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Na zábradlí (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

od 20. let 20. stNa zábradlíM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
2013Na zábradlíKatastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Před pojmenováním ulice ve 20. letech 20. století šlo o bezejmennou uličku. Domy byly adresovány do okolních ulic.

Na zábradlí na plánech Prahy


Bezejmená ulička

Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Bezejmená ulička

Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, cca 1905


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Na zábradlí v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.

 čo  čp     čo  čp
  1 /205     2 /208  
  3 /203     4 /209  

Poslední aktualizace: 1.11.2017