Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Na Františku (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

1811Salniter Gasse an der MoldauJüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1891
  • Sanytrová ulice / Salniter Gasse (její severní část)
  • Na Františku / Am František
Hurtigův plán Prahy, 1891
1896Sanytrová ulice u VltavyAdresář Prahy, 1896
2017Na FrantiškuKatastr nemovitostí, 2017

Poznámky

Sanytrová ulice se začátkem 19. století táhla až k současnému Štefánikovu mostu, kde je někdy uváděna jako Sanytrová ulice u Vltavy

Podle Katastru nemovitostí z roku 2013 sahá jak ulice Na Františku, tak Dvořákova nábřeží až ke Štefánikovu mostu, takže jde zřejmě o dvojí pojmenování téhož místa.

Ovšem katastr nemovitostí ji graficky prezentuje špatně. Za ulici Na Františku označuje pouze oblast mezi Anežským klášterem a Štefánikovým mostem.

Na Františku na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Chybně vyznačená ulice Na Františku

Katastr nemovitostí, 2013

Na Františku v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Salnitergasse

Adresář Prahy, 1859


Salniterplatz

Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čo čp
    2 /100    
    6 /871    
    8 /847    
    10 /811    
    16 /830    
    18 /831    
    20 /840    
    32 /1039    

Poslední aktualizace: 1.11.2017