Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Malá Klášterní (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

1815AgnesgäschenJüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1843Agnes Gasse an der MoldauCO
1859AgnesgäschenAdresář Prahy, 1859
před 1869Anežská uličkaAdresář Prahy, 1869
po 1869KlášterskáAdresář Prahy, 1869
1891Klostergasse / KlášterníHurtigův plán Prahy, 1891
1896
  • Klášterní
  • 'dříve' existovala i U Vltavy
Adresář Prahy, 1896
KlášterskáM12
od roku 1930Malá KlášterníM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1938KlášterníPlán Prahy, 1938
2013Malá KlášterníKatastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Ulice Klášterní, Malá Klášterní a Klášterská se zřejmě autorům značně pletly a na různých mapách bývají přeházeny.

Předpokládám, že dnes platí to, co je v katastru nemovitostí - Malá klášterní je miniaturní prostor mezi Klášterskou a Malou klášterskou; vlastně je to jen pojmenovaná křižovatka.

Malá Klášterní na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, cca 1905


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Malá Klášterní v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

Malá Klášterní - co jsem se dočetl

Klášterská ul. I. (býv. Anežská ulč. a u Vltavy v assan. obvodu) má jméno po klášteře, o němž viz Anežská ul.

Jméno »klášter« z latinského claustrum (od slovesa znamenajícího »zavírati«) značí společný příbytek řeholníků nebo řeholnic. — Při provedené assanaci ulička tato zmizí; bylo a z části jest to posud prazvláštní zákoutí s domky některými zcela nepatrnými a končí průchodem na Františku.

Začíná nárožním 779-1 u Roubíčků v Řásnovce (na jeho nádvoří sahá kostel sv. Františka), proti němu jest úzký dlouhý dům č. 778-2 u Štěrbů (Štěrků) i u Krumlovských po Jakubu Krumlovském r. 1726.

Dále po l. str. vidíme pěkné již z venku obnovený kostel sv. Barbory, k němuž přistavěny byly do nedávná domky č. 836-833, dříve zvané u Nosů, Fuchsů, za prkny, u Kantorků, u Herinků (byl tu kdesi mezi domy postranního práva sv. Anežky i dům Lochmanovský (vedle sanytrovny Telečkovy), pak zvaný u Procházků po majiteli r. 1660). Za našich dob č. 836 slulo u Vačkářů, č. 835 u Karbanů. Také ten domek koupila Jednota pro obnovení kláštera blah. Anežky a zbořila. — Rodina Karbanů z Volšan kvetla v 16. a 17. stol. Václav Karban proslul v bojích tureckých a r. 1548 dostal list erbovní. Potomek Lukáš roku 1621 trestán byl z milosti pouze vězením; měl dům Faustův na Karlově náměstí, dům na Václav, náměstí a vinici na Bohdalci.

Kde ulička se obrací k řece, na l. ještě stojí ke zdi klášterní přistavěný nízký domek č. 832-11, jejž viděti na obrázku v 1. Pod schůdky stojí starší dům 838-15 u Kuchynků, výše č. 841-17 (na Františku 24 n.) u Černých, u dvou černých beránků i u dvou zlatých lyr. — Č. 837-21 u Baumistrů, novější dům z ul. na Františku. — I tyto všecky domy budou odstraněny na úpravu nábřeží, jež tu bude se schylovati ke klášteru, nízko položenému.

prof. Fr. Ruth, Kronika královské Prahy, 1904

Malá Klášterní v obrazech

Na obr. viděti uličku tu se strany od Františku; vyčnívající části jsou starobylé budovy bývalého kláštera.
prof. Fr. Ruth, Kronika královské Prahy, 1904
 
Poslední aktualizace: 1.11.2017