Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Křižovnická (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

1811
  • jižně od od Platnéřské Kreuzherrngasse
  • severně od Platnéřské Granatengasse
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
před 1869
  • jižně od od Platnéřské Křižovnická
  • severně od Platnéřské Granátová
Adresář Prahy, 1869
po 1869celé KřižovnickáAdresář Prahy, 1869
1891KřižovnickáHurtigův plán Prahy, 1891
2017KřižovnickáKatastr nemovitostí, 2017

Poznámky

Od dnešní křižovatky Křižovnické a Platnéřské směrem k Vltavě byla Malá Křižovnická, která je dnes součástí Platnéřské. Ovšem v adresáři z roku 1859 je pravděpodobné omylem uváděna jako Křižovnická.

Křižovnická na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Křižovnická v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Zde je v adresáři omyl, toto je Malá Křížovnická

Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869

 čo  čp     čo  čp
  1 /191     2 /1040  
  3 /1048     4 /87  
  5 /82     6 /86  
  7 /81     8 /97  
  9 /80     10 /60  
      12 /61  
      14 /71  

Křižovnická v obrazech

Pohled do Křižovnické dle starší rytiny
prof. Fr. Ruth, Kronika královské Prahy, 1904
 
Poslední aktualizace: 1.11.2017