Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Kostečná (Josefov + Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

původněKostková resp. U kostkářůM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1891Kostečná / WürselgasseHurtigův plán Prahy, 1891
2013KostečnáKatastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Většina ulice leží na území Josefova, ale kostel sv. Salvatora a bezprostřední okolí je na Starém městě.

Při bourání Josefova na přelomu 19. a 20. století byla ulice zbourána (vyjma kostela) a znova postavena a současně rozšířena a narovnána.

Kostečná na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Kostečná v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čo  čp     čo  čp
  1 /120     2 /1068  
  3 /121     4 /925  
  5 /122     6 /1045  
  7 /1083      

Poslední aktualizace: 1.11.2017