Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Karlova (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

původněSvatoklimentskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
ve 14. st.
  • Zlatnická (od Husovy k Malému náměstí)
  • Nožířská nebo Ševcovská (od Husovy k Liliové)
M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
kolem 1600Jezuitská - Malá jezuitská a Velká jezuitskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811JesuitengasseJüttnerův plán Prahy, 1811-1815
od 1848KarlovaM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1859
  • Kleine Karlsgasse/Malá Karlova (od Husovy k Malému náměstí)
  • Grosse Karlsgasse/Velká Karlova (od Husovy ke Křižovnickému náměstí)
Adresář Prahy, 1859
před 1869Malá Karlova a Velká KarlovaAdresář Prahy, 1869
po 1869KarlovaAdresář Prahy, 1869
1891Karlova / KarlsgasseHurtigův plán Prahy, 1891
2013KarlovaKatastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Jméno získala po Karlu IV. v roce 1848 na návrh Karla Havlíčka Borovského.

Názvy Karlovy ulice se na přelomu 16. a 17. století sjednotily na Jezuitská, část ulice směrem k Malému náměstí byla zvána Malou jezuitskou ještě v roce 1872, delší část pak Velkou jezuitskou.

Karlova na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Karlova v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čo  čp     čo  čp
  1 /190     2 /189  
  3 /175     4 /188  
  5 /170     6 /187  
  7 /168     8 /186  
  9 /167     10 /185  
  11 /165     12 /184  
  13 /165     14 /183  
  15 /160     16 /182  
  17 /154     18 /181  
  19 /152     20 /180  
  21 /149     22 /178  
  23 /146     24 /174  
  25 /145     26 /223  
  27 /144     28 /164  
      30 /163  
      32 /161  
      34 /156  
      36 /230  
      38 /153  
      40 /150  
      42 /150  
      44 /147  
      46 /454  
      48 /455  

Poslední aktualizace: 1.11.2017