Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Kaprova (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

původněSvatovalentinskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
2. pol. 16. st.Kaprova nebo Kaprovic, ale i nesprávně KaprováM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1869KaprováAdresář Prahy, 1869
1896KaprováAdresář Prahy, 1896
1891Kaprová / KarpfengasseHurtigův plán Prahy, 1891
2013KaprovaKatastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Zajímavé je, že ve všech mapách i v adresářích je chybně Kaprová namísto Kaprova (podle Pavla Kapra z Kaprštejna.)

Kaprova na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Nesprávně Kaprová

Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Kaprova v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čo  čp     čo  čp
  1 /1     2 /71  
  3 /20     4 /56  
  5 /19     6 /52  
  7 /18     8 /49  
  9 /16     10 /45  
  11 /15     12 /40  
  13 /14     14 /42  
      16 /16  

Poslední aktualizace: 1.11.2017