Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Jakubská (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

od 13. st.U sv. Jakuba nebo Za sv. Jakubem (název pro celé okolí)M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od pol. 18. st.JakubskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811
  • Kleine Jakobsgasse / Malá Jakubská (západní část dnešní Jakubské)
  • Jakobs Gasschen / Jakubská ulička (východní část dnešní Jakubské)
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
před 1869Malá JakubskáAdresář Prahy, 1869
po 1869JakubskáAdresář Prahy, 1869
1891Jakubská / JakobsgasseHurtigův plán Prahy, 1891
2013JakubskáKatastr nemovitostí, 2013

Jakubská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Na mapě není označena východní část ulice ústící do Králodvorské

Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Jakubská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Jakobsgasse zahrnuje nejen současnou Jakubskou, ale i dnešní Malou Štupartskou

Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čo  čp     čo  čp
  1 /635     2 /647  
  3 /676     4 /744  
  5 /674     6 /648  
  11 /663     8 /649  
      10 /669  
      12 /947  
      14 /670  
      16 /664  

Poslední aktualizace: 1.11.2017