Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Havířská (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

původněMěstské hradbyM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
kolem 1402V lomeném nebo V průlomuM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
od 16. stol.HavířskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1891Havířská / BergmansgasseHurtigův plán Prahy, 1891
2013HavířskáKatastr nemovitostí, 2013

Havířská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Havířská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čo  čp     čo  čp
  1 /580     2 /398  
  3 /581     4 /397  
  5 /583     6 /394  

Poslední aktualizace: 1.11.2017