Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Haštalská (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

1811
  • Ziegen Platz / Kozí náměstí
  • Kastulus Gasse / Haštalská
  • Leicht Gasse / Svíčková
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
před 1869
  • Kozí náměstí
  • Haštalská
  • Haštalské náměstí
  • Haštalský plácek
  • Svíčková
Adresář Prahy, 1869
po 1869HaštalskáAdresář Prahy, 1869
1896HaštalskáAdresář Prahy, 1896
od 1928vyčleněno Haštalské náměstíM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1938Haštalská i Haštalské náměstíPlán Prahy, 1938
2013HaštalskáKatastr nemovitostí, 2013

Haštalská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Haštalská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čo  čp     čo  čp
  1 /795     2 /748  
  3 /796     4 /749  
  5 /793     6 /1072  
  7 /792     8 /939  
  9 /791     10 /750  
  11 /790     12 /751  
  13 /754     14 /1093  
  15 /755     16 /1077  
  17 /756     18 /753  
  19 /943     20 /731  
  21 /757     22 /730  
  23 /758     24 /729  
  25 /1031     26 /727  
  27 /760     28 /766  
      30 /759  
      32 /940  
      34 /768  

Haštalská - co jsem se dočetl

Haštalská ul. od Kozí ul. ke kostelu sv. Hastala, po němž má jméno, dále k vých. a oklikou do Hradební ul. Počátek její druhdy slul Kozí plácek, rozšíření její u kostela Haštalský plácek a konec slul ul. Svíčková po domě č. 760-43 U bílé svíčky nebo po č. 940-45 U svíčky.

Při assanaci značně bude rozšířena a srovnána, při kostele bude se všech stran více prostory necháno, a na konci má ul. tato zbořením domu č. 764 v Elišč. tř. 15 m. býti proražena do Elišč. tř. proti Klimentské ul.

Kozí náměstí v nejstarší době se jmenovalo Starý uhelný trh, a odtud vždy jako dosud se rozbíhalo pět ulic. Jméno Kozí plácek vykládá Prager Wegwciscr z r. 1817, že tu býval trávník a na něm se pásly kozy; pravdě se podobá, že tu se prodávaly; sr. Dobytčí trh, Koňské náměstí, Svinská brána.

prof. Fr. Ruth, Kronika královské Prahy, 1904
Poslední aktualizace: 1.11.2017