Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

náměstí Curieových (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

původněJánské náměstíM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811Johannes PlatzJüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1891Janské náměstí / JohannesplatzHurtigův plán Prahy, 1891
1938SanytrováPlán Prahy, 1938
1960náměstí CurieovýchM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
2017náměstí CurieovýchKatastr nemovitostí, 2017

náměstí Curieových na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2017

náměstí Curieových v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.

 čo  čp     čo  čp
  1 /100     2 /886  
  5 /43      
  7 /901      

Poslední aktualizace: 1.11.2017