Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Břehová (Staré Město + Josefov) v běhu staletí

Zpět na uličník

dříveBřehová nebo PobřežníM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811
  • Ufer Gasse
  • Schieles Gasse
Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815
1859Schielesgasse neboli UfergasseAdresář Prahy, 1859
1891Břehová / UfergasseHurtigův plán Prahy, 1891
2017BřehováKatastr nemovitostí, 2017

Poznámky

Po bourání v rámci Asanace Josefova byly naplánovány nové ulice. Jedna z nich pokračovala z Josefova až k Vltavě a pojmenovali ji uvolněným jménem Břehová. Nová Břehová je přibližně v místech staré Břehové, i když ji vlastně jen 'protíná'.

Břehová na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Břehová v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čo  čp     čo  čp
  1 /40     2 /203  
  3 /43     4 /202  
  5 /274     6 /209  
  7 /78     8 /208  
      10 /901  

Poslední aktualizace: 1.11.2017