Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

Bartolomějská (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

nejstaršíBenátskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
konec 14. stol. (1372?) do poč. 18. stol.V Jeruzalémě / JeruzalémskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
po roce 1660Horní KonviktskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
2. pol. 18. stol.BartolomějskáM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1811BartholomaigasseJüttnerův plán Prahy, 1811-1815
2013BartolomějskáKatastr nemovitostí, 2013

Bartolomějská na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Bartolomějská v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 čo  čp     čo  čp
  1 /304     2 /313  
  3 /305     4 /314  
  5 /306     6 /312  
  7 /306     8 /311  
  9 /293     10 /310  
  11 /291     12 /310  
  13 /309     14 /347  

Poslední aktualizace: 1.11.2017