Přečíslování domů v centrální Praze

Sponzoři
Zpět

V Praze došlo nejméně ke trojímu velkému číslování domů. Samozřejmě k přečíslování v menším měřítku docházelo i později. Většinou v souvislosti s rozsáhlými přestavbami nebo při přesunu parcel mezi katastrálními územími.

První číslování v roce 1770

První 'stabilní' čísla byla domům v tehdejších Pražských městech - tj. v Novém a Starém Městě pražském, na Malé Straně a na Hradčanech - přidělena za vlády Marie Terezie v roce 1770. Domy byly číslovány v rámci jednotlivých pražských měst, jejichž hranice byly později vzaty za hranice katastrálních obcí.

Druhé číslování v roce 1805

Za vlády Františka I. byla již Pražská města sjednocena v Královské hlavní město Prahu. A bývalá pražská města tvořila čtvrti:

 • Praha I - Staré Město
 • Praha II - Nové Město
 • Praha III - Malá Strana
 • Praha IV - Hradčany

Při velkém přečíslování v roce 1805 byla za základ vzata stejná území jako v roce 1770, tedy jednotlivé čtvrti. Přidělená čísla platí až na výjimky dodnes a říkáme jim 'čísla popisná'.

Třetí číslování v roce 1869

V roce 1868 sbor starších obecních rozhodl na základě patentu císaře Františka Josef I. z roku 1857 o dalším číslování. V té době byl součástí Prahy už i Josefov jako Praha V.

K číslování došlo hned v příštím roce. Nově ovšem nebyly domy číslovány v rámci jednotlivých čtvrtí, ale v rámci ulic. Tato čísla se také používají dodnes a známe je jako čísla orientační.

Pro číslování byla radnicí vydána přesná pravidla:

 • Za základ číslování ulic sloužil směr přímého toku Vltavy od jihu k severu. Ulice se dělily na ulice souběžné s Vltavou a na ulice příčné. Souběžné ulice vedly od jihu k severu a příčné po pravém břehu vedly od řeky směrem k východu, po levém břehu směrem k západu.
 • Souběžné ulice byly očíslovány od jihu a příčné ulice od řeky. Domy na levé starně ulice dostaly lichá a na pravé straně sudá čísla.
  Domy na náměstích dostaly po sobě jdoucí čísla počínaje domem po levé straně při příchodu od řeky.
  Výjimkou bylo Václavské náměstí, které bylo číslováno jako příčná ulice.
 • Každý dům nebo stavební parcela dostaly jedno číslo. Domy, které sahaly do více ulic, dostaly číslo v každé ulici (bez ohledu na portál).

Do budoucna se počítalo s tím, že na některé stavební parcele bude postaveno více domů. Ty pak měly mít číslo doplněno pismenem.

Mimoto byly přejmenovány některé ulice a náměstí tak, aby v rámci jednotlivých pražských čtvrtí bylo jméno jednoznačné. Dnes se dbá na to, aby jméno bylo jednoznačné v rámci celé Prahy.

Současně obec označila ulice na nárožích tabulemi se jmény a majitelé domů byly povini označit domy jak starými, tak novými čísly.

Okolí Prahy

Tenkrát očíslovali stejným způsobem i domy v okolních městech (Vinohrady, Žižkov, Karlín atd.). Ovšem s tím rozdílem, že místo Vltavy se číslování vztahovalo k hlavní silnici vedoucí od Prahy.


Další informace:

Poslední aktualizace: 1.11.2017