TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

SEZNAM PRŮMYSLOVÝCH LIHOVARŮ RAFINERII A DROŽĎÁREN REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Průmyslové lihovary — SLEZSKO

4. I. Hodolany, z. 1862, fa Spolek moravských cukrovarů, správní rada: předs. Dr. Emanuel Proskowetz, Kvasice, mpředs. Dr. Felix Redlich, Brno, Metoděj Hlávka, Bolelouc, členové: Josef Bartoš, Malé Prosenice, Čeněk Brázda, Brodek, Emil Freund, Vídeň, Arnošt Hoffmann, Praha, Dr. Jindřich Janotta, Opava, Max Kantor, Praha, Stanislav Klabal, Žalkovice, Ota Mandelik, Ratboř, Bedřich May, Olomouc-Hejčín, Josef OŠťádal, Vrbátky, Rudolf Pollak, Olomouc, Ing. Willfried Prosko-wetz, Kvasíce, Dr. Harry Redlich, Uničov, Otto Redlich, Kojetín. Viktor Redlich, Brno, Dr. Karel Reissig, Brno, Dr. Gustav Skutezky, Vyškov, Ing. Gustav Skutezky, Vyškov, Antonín Šálek, Praha, adr. kanceláře: Spolek moravských cukrovarů, Olomouc, Wilsonovo nám. 6, p., tf. (č. 6, 167, 373), tg. Olomouc, adr. závodu: Lihovar a továrna na draslo Spolku moravských cukrovarů Olomouc-Hodolany, čp. 66, p., tf. (č. 13), tg. Olomouc 7 (Hodolany), št. (vl.) Olomouc hlavní nádraží, tfk. Hodolany-Olomouc, ofř., oú. Olomouc, gen. řed. Rudolf Pollak, techn. řed. Ing. August Bucher, adr. tg. ,,Cukrspol Olomouc" nebo ,,Lihovar Olomouc-Hodolany" .Psp. Praha 19.593. S lihovarem spojena rafinerie, výrobna bezvodého lihu, svobodné skladiště, mísírna dynalkolu a denaturovna. Vedlejší výrobky: draslo, síran draselný, chlorid draselný a soda.

5. I. Hodonín, z. 1911, fa Jan Varmuža, lihovary, octárna, továrna rybích konserv, hořčice a lihovin, m. Jan Varmuža, adr. kanceláře a závodu: Hodonín čp. 1647, p., tf. (č. 119), tg., st., dkú., oú., Hodonín, ofř. Uherské Hradiště, řed. František Kapica, adr. tg. ,, Varmuža Hodonín" .Psp. Praha 302.678, Brno 101.484. Slihovarem spojena rafinerie a denaturovna. Vedlejší výrobky: lihoviny, ocet, rybí konservy, hořčice, rybí tuk a rybí moučka.

6.1. Kojetín, z. 1914, fa Zborovicko-Kojetínské cukrovary, akciová společnost, správní rada: předs. Dr. Hanuš Friess, Zborovice, mpředs. Dr. Felix Redlich, Brno, členové: Otto Redlich, Brno, Dr. Hanuš Redlich, Brno, Kurt Redlich, Brno, Dr.Alfred Porada, Brno, adr. kanceláře: Brno, Bezručova 17a, tf. (č. 14.254),adr. závodu: Lihovar a rafinerie, Kojetín čp. 465, tf. (č. 46) Kroměříž, p., tg., st. (vl.), tfk. Kojetín, ofř. Uherské Hradiště, oú.Přerov, techn. řed. Ing. Otmar Schick, adr. tg. ,,Cukr-ko Brno" nebo „Lihovar Kojetín". Psp. Praha 101.142. S lihovarem spojena rafinerie, výrobna bezvodého lihu, svobodné skladiště a denaturovna. Vedlejší výrobek: surové draslo.

7. Hd. Pavlovice (Olomouc), z. 1854, fa Akciová droždárna a lihovar v Olomouci, správní rada: předs. Ing. Vojtěch Kulp, Kroměříž, mpředs. A. Heikorn, Olomouc, členové: Pavel Bermann, Olomouc, Dr. V. Bermann, Olomouc, R. Fischel, Olomouc, B. Heikorn, Olomouc, Metoděj Hlávka, Bolelouc, Stanislav Klabal, Žalkovice,/. Liška, Prusinky, Eduard Poštulka, Palonín, Dr. Ladislav Příza, Olomouc, Vít. Staroštík, Uničovice, K. Šopek, Břest, Dr. B. Waller, Brno, Ing. A. Werner, Brno, adr. kanceláře a závodu: Olomouc-Pavlovice čp. 84/85, p., tf. (č. 104), tg. Olomouc VIII., st. (vl.) Olomouc hlavní nádraží, dkú. (Olomouc I.), ofř., oú. Olomouc, ředitelé Ing. Emil Kulp, Ing. Dr. Walter Pollak, adr. tg. ,,Akciová droždárna, Olomouc". Psp. Praha 6.056, Brno 113.229. S lihovarem spojena droždárna. Vedlejší výrobky: sladové výtažky a sladová moučka.

8. III. Prostějov, z. 1912, m. fa Družstvo hospodářských lihovarů pro piodej lihu v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, dozorem pověřeni: František Kahoun, Štítina, Josef Umlauf, Bílovec, adr. kanceláře: Praha II., Na Poříčí 26, tf. (č. 312-51, mez. 312-55), adr. závodu: Prostějov, Za Dolní čp. 412, p., tf. (č. 198), tg. Prostějov 1( tfk., oú. Prostějov, st. (vl.) Prostějov hlavní nádraží, ofř. Olomouc, prok. Arnošt Bruml, Praha, řed. Ing. Rudolf Schick, Prostějov, adr. tg. „Lihovar Haná, Prostějov". Psp. Praha 73.050. S rafinerií spojena výrobna bezvodého lihu, svobodné skladiště, a denaturovna. Vedlejší výrobek: fluid.

9. I. Rájec, z. 1865, fa František Xav. Brosche syn, akciová společnost, správní rada: předs. Ing. Adolf Švec, Přibyslav, mpředs. Dr. Arnošt

247Last modified: October 1, 2019 Created by Petr Hloušek
www.rum.cz