TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

SEZNAM PRŮMYSLOVÝCH LIHOVARŮ RAFINERII A DROŽĎÁREN REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

ČECHY — Průmyslové lihovary

8. lid. Libáň, z. 1897, fa Droždárna a lihovar Neštěmické rafinerie cukru, Libáň, m. Neštěmická rafinerie cukru, správní rada: předs. Ferdinand Bloch-Bauer, Panenské Břežany, p. Odolená Voda u Prahy, členové: Evald Horský, Praha, Dr. Gustav Bloch-Bauer, Vídeň, Otto Deutsch, Vídeň, Max Kantor, Praha, Rudolf Korálek, Novosedlice u Teplic-Sanova, Dr. Max Lasch, Praha, Gustave de Léon, Libáň, Dr. Ludvík Pazderka, Praha, Otto Radnitz, Praha, Dr. Felix Ředlich, Brno, Karel Alexander Schaeffer, Praha, Ing.[Hanuš Teller, Praha, Bedřich Weinmann, Ostí nad Labem, adr. kanceláře: Praha II., Washingtonova 3, tf. (č. 284-70 a 284-71), adr. závodu: Libáň, p., tf. (č. 6) tfk. Libáň, st. (vl.) Libáň-Psinice, oú., ofř. Jičín, řed Ing. Vilém Schulmann, adr. tg. ,,Droždárna Libáň-•. Psp. Praha 205.948. S lihovarem spojena droždárna.

9. I. Libeň (Praha VIII.), z. 1883, fa František Xav. Brosche syn, akciová společnost, správní rada: předs. Ing. Adolf Švec, Přibyslav, mpředs. Ďr. Arnošt Ziegler, Praha, členové: Dr. František Doubrava, Praha, Rudolf Drda, Praha, Josef Dvořák, Záborná, Adolf Kolářský, Praha, Dr. Jaroslav Kratoška, Praha, Dr. Artur Lob, Praha, Miloš Pelda, Praha, Dr. Jaroslav Schmidt, Květinov, Otto Stern, Moravská Ostrava, Ing. Dr. Jan Voženílek, Praha, adr. ústř. kanceláře: Praha VIII., Královská 516, tf. (č. 224-51 až 53), adr. závodu: Praha VIII., Půtova čp. 209, P., tg. Praha 22 (Libeň), st. (vl.) Libeň dolní nádraží, tfk. Praha VIII., ofř. Praha, oú. Praha-Magistrát hlavního města Prahy, kom. řed. Dr. Ferdinand Stern, techn. spr. Ing. Vlastimil Bozděch, adr. tg. ,,Broschesyn Praha". Psp. Praha 7.017. S lihovarem spojena rafinerie, výrobna bezvodého lihu, svobodné skladiště, mísírna dynalkolu a denaturovna. Vedlejší výrobky: potaš, žíravý louh draselný, dvojuhličitan draselný, chlorid draselný, síran draselný a soda kalcinovaná.

10. III. Mezimostí, z. 1836, fa M. Fischla synové, veřejní společníci: Arnošt Fischl, Praha, Ing. Josef Fischl, Vídeň, Alfred Braun, Záhřeb, adr. ústř. kanceláře: Praha I., Revoluční la, tf. (č. 626-92 a 656-31), adr. závodu: Mezimostí čp. 169, p., tf. (č. 2), tg., tfk. Mezimostí, st. (vl.) Veselí-Mezimostí, ofř. České Budějovice, oú. Třeboň, kom. řed. Josef Minkus, techn. spr. Adolf Freund, adr. tg. ,,Rafinerie Mezimostí". Psp. Praha 6.066. S rafinerií spojena výrobna bezvodého lihu, svobodné skladiště, mísírna dynalkolu a denaturovna.

11. I. Mladá Boleslav, z. 1864, fa Akciová společnost Mladoboleslavského lihovaru a lučební továrny, správní rada: předs. JUDr. Josef Beck, Praha, členové: Hanuš Lederer, Vídeň, Josef Doležal, Praha, Josef Kukla, Praha, JUDr. Pavel Herrnheiser, Praha, adr. kanceláře: Praha II., Vodičkova ul. ,,Lucerna", tf. (č. 226-90 a 395-21), adr. závodu: Mladá Boleslav, Podzámecká čp. 78-81 a 114, p., tf. (č. .1), tg., tfk., oú. Mladá Boleslav, st. (vl.) Mladá Boleslav hlavní nádraží, ofř. Jičín, centr. řed. Oskar Bauer, Praha, techn. řed. Dr. Karel Loew, Mladá Boleslav, adr. tg. ,,Agil Praha" nebo „Lihovar, Mladá Boleslav". Psp. Praha 208.164. S lihovarem spojena rafinerie, výrobna bezvodého lihu, svobodné skladiště, mísírna . dynalkolu a denaturovna. Vedlejší výrobky: potaš všech druhů, síran draselný, chlorid draselný, syroby a cukry škrobové, likéry,.

244Poslední úpravy: 1.10.2019 Vytvořil Petr Hloušek
www.rum.cz