TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

SEZNAM PRŮMYSLOVÝCH LIHOVARŮ RAFINERII A DROŽĎÁREN REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Vysvětlivky zkratek:

Lihovar spojený s rafinerií označen —Liehovar spojený s rafineriou

označený ..................... I.

a s drožďárnou — as droždiarňou............Id.

Lihovar bez rafinerie označen -— Liehovar bez rafinerie označený . II.

s drožďárnou — s droždiarňou.............lid.

Rafinerie bez lihovaru označena —Rafineria bez liehovaru označená III.

adr. kanceláře — adr.

kancelárie adresa kanceláře — adresa kancelárie

adr. tg. adresa telegramů — adresa telegramov

adr. ústř. kanceláře —• adresa ústřední kanceláře — adresa ústrednej kan-

adr." ústr. kancelárie celárie adr. závodu adresa závodu

akc. spol. — úč. spol. akciová společnost — účastinná spoločnosť

č. číslo

čp. číslo popisné

dkú. důchodkový kontrolní úřad — dóchodkový kon-

trolný úrad fa. firma

fi. finanční inspektorát — finančný inspektorát

fy firmy

kom. řed. kom. riad.komerční ředitel — komerčný riaditel' m. majitel — majitel'

mez. tf. (č. . . .) meziměstský telefon (číslo . . ..) — medzimestský

telefon (číslo . . . .) mpředs. —• mpreds. místopředseda — miestopredseda o. obec

ofř. — ofr. okresní finanční ředitelství — okresně finančně

riaditel'stvo

oú. okresní úřad — okresný úrad

p. pošta

pošt. přihr. — pošt. poštovní přihrádkapoštová priehradka priehr.

psp. poštovní spořitelna •— poštová sporitel'ňa

prok. prokurista

předs. —preds. předseda — předseda

řed. — riad. ředitel —• riaditel'

spr. správce — správca

st. stanice —• stanica

techn.řed.— techn.riad.technický ředitel — technický riaditel'

tf. telefon

tf. (č.....) telefon (číslo____)

tfk. technická finanční kontrola — technická finančná

kontrola tg. telegraf

vl. vlečka

z. založeno

z. s. s r- o. zapsané společenstvo s ručením obmezeným — za-

písané spoločenstvo s ručením obmedzeným

241Poslední úpravy: 1.10.2019 Vytvořil Petr Hloušek
www.rum.cz