TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

Organisace výrobců likérů a lihovin.

A. Pracovní sbor organisací likérnických v republice Československé v Praze, Praha I., Dlouhá tř. 47-49.

Předseda: Starosta Zemské jednoty vyrabitelú likérů Ferdinand Štáffl, Praha

B. Organisace povinné.

I. Zemská, jednota společenstev vyrabitelú likérů a lihovin v Praze, Praha I., DlouKá tř. 47-49. Telefon>19-77.

Založena byla v roce 1913'. Jest veřejnoprávní organisáce založená podle živn. řáduaorganisuje povinná společenstva v celém obvodu české části zemé české. Zabývá se věcmi odborovými, živnostensko-právními, které jsou jí vymezeny .§ 130. c) a dalšími živnostenského řádu. Spravuje se vzornými, stanovami podle živnostenského řádu.

Od jejího založení byl starostou Arnošt Šoyka, pak.Karel Pfeifer, po jehož smrti stal se starostou Josef Ďoktor. Následujícím až do roku 1933 byl Václav Jentkovský a nynějším staroštou je^ Ferdinand Staffl.

Ve Státní radě živnostenské zastupuje Zemskou jednotu Ing, Rudolf Kareis z Jičína, v Zemské radě živnostenské živn. rada Jindřich Biegler, starosta Společenstva výrobců likérů y Českých Budějovicích.

Zemská jednota v Praze sdružuje 5 českých společenstev výrobců likérů a. lihovin, a to: v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Novém Bydžově, Plzni a vPrazfe. Tajemníkem od založení byl Karel Chaloupka, od roku 1932 Dr. Ladislav Sůss.

1. Společenstvo výrobců likérů, lihovin a octa pro obvod obchodní a živnostenské komory v Českých Budéjovicich, založeno vroce 1913 živn. radou Jindřichem Biegleremz Českých Budějovic, který v jeho popředí zůstal až dodnešní doby. Tajemník Václav Kohout.

Místní obvod obsahuje tyto. okresy: České Budějovice, Benešov, Jindřichův Hradec> Týn nad Vltavou, Milevsko, Kaplice, Třeboň, Kamenice nad Lipou, Sedlčany, Pelhřimov, Český Krumlov a Tábor. Počet členů asi 200.

2. Společenstvo výrobců likérů, lihovin, octa, ovocných Štav, lihu,francovky, hofčice a vina ovocného v Hradci Králové, založeno v roce 1923 "a od založení byl starostou Alois Vanickýz Hradce Králové. Nynějším starostou je Karel Vlček z Hradce Králové. Tajemník Injg. Jaroslav Řehák.

ístní obvod obsahuje tyto okresy: Německý Brod, Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chotěboř, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Nové Město nad Metují, Vysoké Mýto, Náchod, Pardubice, Polička, Rychnov nad Kněžnou a Žamberk. Soudní okresy: Police nad Metují a Opice. Počet členů asi 400.

3. Společenstvo výrobců lihovin, octa a likérů v Novém Bydžově, založeno v roce 1912 a prvním starostou stal se Emil Levý zJičína, po němž následovali Ing, Rudolf Kareis z Jičína, Rudolf Lekner z Mladé Boleslavi a nynějším starostou je Bedřich Háhn ze Skřivan. Tajemník Dr. Karel Josek.

Místní obvod obsahuje tyto okresy: Český Dub, Hořice, Chlumec nad Cidlinbu, Jičín, Jilemnice, Libáň, Libochovice, Lomnice nad Popelkou, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mělník, Nová Paka, Nové Benátky, Nový Bydžov, Poděbrady, Semily, Sobotka, Turnov, Vysoké nad Jizerou, Železný Brod, Králův Městec a Nymburk. Počet členů asi 210. ^

4. Společenstvo výróbeů lihovin a likérů piro obvod obchodní a živnostenské komory plzeňské v Plzni, založeno v roce 1924, od kteréhož roku zastává funkci starosty kom. rada Antonín Křeysa z Plzně. Tajemník Dr. Boh. Šperl.

Místní obvod obsahuje tyto okresy: Blatná, Domažlice, Horšův Týn, Klatovy, Královice, Písek, Plzeň, Přeštice, Prachatice, Rokycany, Strakonice, Stříbro, Sušice. Počet členů asi Í7í0|$

5. Společenstvo vyrábitelů likérů a lihovin v Praze založeno bylo v.roce 1901 a jeho prvním starostou do roku 1914 byl Arnošt Soýka, po němž následují do roku 1921 Eduard Novák, do roku 1924 Váčláv Jenikovský. Od .roku 1924 db roku 1933 zastával úřad starostenský Antonín Novák, po němž v roce 1933 nastoupil Ferdinand Štaffl. Tajemník Karel Chaloupka, od roku 1932 Dr. Ladislav Sůss.

Místní obvod obsahuje tyto okresy: Český Brod, Brandýs nad Labem, Čáslav, Hořovice, Humpolec, Karlín, Kladno, Kolín, Královské Vinohrady, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Ledeč nad Sázavou, Příbram, Rakovník, Slaný, Smíchov, Jílové, Říčany, Žižkov a Roudnice. Počet členů. nyníasi570.

Tiskový orgán společenstva Likérník, vinař a výčepník, Praha I., Ovocný trh 16, vychází měsíčně, telefon 209-31.

II. Zemská jednota společenstev vyrábitelů lihovin, likérů a octa v Čechách se sídlem v Liberci (Landesverband der Spirituosenr Lik dr- und Essig-erzeíiger-Genossenschaften Bohmens mit dem Sitze in Reichenberg).

Založena byla v roce 1913. Od jejího založení jest starostou S. Fréund z Německého Jablonného, t. č. Ostí nad Labem, Westphalova 4.

Zemská jednota v Liberci pracuje organisačně s Obtředním svazem čs. výrobců likérů a lihovin se sídlem v Praze.

Ve Státní radě živnostenské zastupuje Zemskou jednotu její starosta S. Freund z Německého Jablonného a v Zemské radě živnostenské Richard Singer z Chebu, starosta Společenstva výrobců likérů v Karlových Varech.

Zemská jednota v Liberci, sdružuje 4 společenstva výrobců likérů a lihovin, a to:, v Karlových Varech, Liberci, Trutnově a Ostí. nad Labem.

1. Společenstvo výrobců UhoiAh, octa a. likérů pro obvod Obchodní a živnostenské komory chebské v Karlových Varech (Genossenschaft der• Spiritus-Essig- und Likorerzeugěr des Egerer Handelskammerbezirkes in Karlsbad), založeno v roce 1911 a . ód založeni byl starostou A. Hess z Karlových Varj&. Nynějším starostou je Richard. Singer z Chebu. Sídlo společenstva t. č. Cheb, Felix-Dahnova tř. 20.

Místní obvod, obsahuje tyto okresy: Aš, Falknov, Cheb, Chomutov, Jáchymov, Kadaň, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Louny, Loket, Most, Nejdek, Planá, Podbořany. Přísečnice, Tachov, Teplá, Zatec a 2lutice. Počet členů asi 190,

2. Společenstvo výrobců lihovin, octa a likérů v Liberci (Genossenschaft der Spirituosen, Likór- u. Essigerzeuger mit dem Sitze in Reichenberg), založeno v roce 1909 S. Freundem z Německého Jablonného, který yjeho popředí zůstal až do dnešní doby, t. č. Ostí nad Labem, Westphalova 4.

Místní obvod obsahuje tvto okresy: Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Liberec město a venkov, Německé Jablohné, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf. Počet členů asi 210' ;

3. Společenstvo výrobců lihovin, likérů a octa v Trutnově (Genossenschaft der Spirituosen, Likčr- u. Essigerzeuger mit dem Sitze in Trautenau), založeno v roce 1912 a prvním starostou: stal se Filip Schick ze Žírče, po jeho smrti Josef Lorenz z Horního- Vrchlabí a po 'jeho íesignaci jest nynějším starostou Leo Almuš z Hostinného.

Místní, obvod obsahuje tytó okresy: Broumov, Trutnov, Vrchlabí a Rokytnice nad Jizerou. Počet členů asi 60.

4. Společenstvo výrobců lihovini octa a likérů v Ústi nad Labem (Gé-nossenscha.ft der Spiritus-, Essig- und Likórerzeuger mit dem Sitze in Aússig), založeno 1919 a ód založení byl starostou Adolf Pachner z Ostí nad Labem a po jeho smrti jest nynějším starostou Ing. Oswald Spitzer z Litoměřic.

Místní obvod obsahuje tyto okresy: Česká Kamenice. Děčín, Duch-cov, Litoměřice, Lovosice, Teplice-Šanov. Počet Členů asi 120.

III. Společenstvo výrobců likérů a octa, výčepníků a prodavačů v drobném ve Velkém Brně (bude rozšířeno na celý obvod obchodní a živnostenské komory brněnské). Starosta: M. Meissner, Brno, Husovice.

IV. Společenstvo výrobců likérů a lihovin, octa a ovocných štav pro obvod obchodní a živnostenské komory olomoucké se sídlem v Olomouci. Starosta kom. ráda Bohdan Sommer, Olomouc.

V. Společenstvo výrobců nápojů v Opavě (Genossenschaft der Getranke-erzeúgpr iw Troppau). Starosta kom. rada Otakar Fromm.

C. qrganisace dobrovolné.

VI. Ústřední svaz čs. výrobců likérů a lihovin v Praze, Prahá L, Dlouhá třída 47-49. Telefon 61lr19.

Ústřední svaz čs. výrobců likérů a lihovin se sfdlem v Praze, původně Československý svaz výrobců likérů a lihovin se sídlem v Praze, Ustavil se dne 5. ledna 1919. Ve své podstatě vznikl svaz osamostatněním sekcí bývalého rakouského Říšského svazu výrobců likérů >a lihovin v zemích historických, k němuž bylo přikročeno v prvních dnech listopadu 1918.

Statutární činnost svazu vztahuje se na republiku Československou, ve skutečnosti omezuje se však na historické země a kooperuje v Otázkách celostátních se svazy v Bratislavě a v Užhorodě.: -:

Koncem roku 1936 čítá svaz 1.173 členů v Cechách, na Moravě a ve Slezsku.

V Ústředním svazu jsou sdruženy: sekce Brno, Společenstvo výrobců likérů a octa, výčepníků lihovin a prodavačů v drobném ve Velkém Brně, sekce Olomouc, Landesverband der Likórerzeugérgenossenscháften v Liberci (s ■ odbornými společenstvy v Karlových Varech, Liberci^ Trutnově la.; X?stí nad Labem), a Verband der schlesischén Likor--Spirituósén-. • und Essigfabrikanten v Opavě.

Účelem svazu jest sdružiti všechny výrobce likérů a lihovin v republice Československé, háj iti zájmy hošpódářské a technické ťóhoto :odvětvl a podporovat! k -tomu cíli- i tvoření zvláštních skupin k zastávání .zvláštních jich zájmů. #

Tiskové orgány svazu Věstník a Mitteihxngeri vycházejí: 14ťi'dénně. . Předsednictvo: Předseda: obchodní rada Josef František Nezval,Jedovniče na Moravě. Místopředsedové: živn. rada Jindřich Bieglěr, České Budějovice; starosta S. Freund, Německé Jablonné; obch. rada MirOsla^,: Kqřper, Praha XVI.; Antonín Novák,Pxafoa. •-I. r óbch; rada Bedřich Pu-Čělík, Jírny; kom. rada Bohdan Sommer, Olomouc ; starosta Zikmund Spitzer, Opava.

Řéditel Vltlav Marek.

VII. Sväz slovenských ústredných pálenic a likérových závodov pre Slovensko v Bratislavě, Namestie republiky 24. Telefon ZT- IŠv: < ",'

Sväz rozprpstierasvojú činňosť na území Slovenska. Táto organi-zácia hájí záujmy výrobcov liehovín a ústredných pálenic (produkčně lieho-vary) na Slovensku.': Mimo záujrnov svojich členských podiíikoý vedie ,bpj. proti tajnému páleniu a s podludníctvom liehu zo súsedných štátov, rktoř^ vzdor všelijakým účinným opatreniam stále ešte je značného rozsahu.; l

Svaz má zastúpenie v Šidtnej.živaostěnskej rode, v Živnostenskej i óde pre Slovensko a v Obchodných komorách na Slověnsku. Založený bol v roku 1919 a reorganizovaný v roku 13 2 3 ;pď týcn; čias v jeho čele stojí terajší předseda. •

. Predsedom: Jozef M.- Orszdgh. Spolupredsedom: Teodor Wister, Nové Město nad Váhom. Miestopredsedom Dr. .Ernest Fischer, Bratislava; Emil Ciho, Trenčín;Samuel Deutschberger, Košice.

Hlavným tajomníkom bol nedávno zosnulý Dr. Koloman Dezsó. s..-

VIII. Súaz výrobců likérů na Podkarpatské Rúsi v Užhoróděs

Činnost souvisí a závisí na činnosti- svazu bratislavského a jinak na

organisacích zemí histpričkýph,' s nimiž pracuje pokud možno, ruku v ruce, takže samostatnou činnost. nevyvíjí.

Tájemník Michal Guttmanň.

IX. Svaz slezských továrníků likérů pro Slezsko a severní Moravu v Opavě (Verband der schlesischen Lik&rfabrikanten fůr Schlesien und Nordmáhren in Troppau),

X. Sekce likérnického průmyslu při Ústředním svazu československých průmyslníků. (Potravinářský -referát, Praha II., Rašínovo nábřeží 60, telefon 476-51). Předseda: František Kafka, továrník, Příbram.

XI. Říšské ochranné sdružení výrobců likérů a lihovin: v Praze,

XII. Svaz výčepníků lihovin v. Československé republice. Praha I. Ovocný trh. 16, telefon 209-31. -Rada členů současně výrobci;Poslední úpravy: 1.10.2019 Vytvořil Petr Hloušek
www.rum.cz