Peter's Postcards Collection

Filter   Orientation:    View:    Height:    Subject:    Object:    Trans:    People:    Color:    Period:    Weather:    Retro:    Tech:    Form addr:    Post:    Datetype:    Publisher:   
Sort:
    Query:   Publisher:   Card ID:   Date:
 Selected 256 from 341 cards.
      2   3   4   5   6   7        
Staroměstská mostecká věž (id:sm0252), <1835, pub: KB a. sp. S., Morstadt(A)
Mikulášský kostel (id:sm0255), 192x, pub: Jedlička, Řeháková(A)
Staroměstské náměstí s Týnským chrámem (id:sm0257), 1905
Kostel sv. Mikuláše (id:sm0259), 1928, pub: Bromografia
Orloj, arkýř a pamětní desky (id:sm0260), 1924, pub: JBP
Mikulášská třída (id:sm0261), 192x-193x, pub: Minerva
Staré město (id:sm0262), 1938-1945, pub: Minerva
Staroměstské náměstí (id:sm0263), 193x, pub: Nakladatelství družiny
Staroměstské náměstí (id:sm0266), 1916, pub: MK, VKKV, Vaic(A)
Altstädter Rathaus (id:sm0267), 1905-1913, pub: Jedlička, Jansa(A)
Chrám matky boží před Týnem (id:sm0268), 1910-1918
Radnice a kostel sv. Mikuláše (id:sm0272), 1918, pub: Obchodní zájmy
Staroměstská radnice a Mikulášský kostel (id:sm0275), 1915, pub: VKKV
Altstädter Ring (id:sm0278), 1909, pub: Reich
Staroměstská radnice (id:sm0279), 1901
Mostecká věž po staroměstské popravě (id:sm0280), 1621, pub: Čechy a Řím
Praha (id:sm0283), 1905-1918, pub: Eckert
Malostranské věže a Hradčany (id:sm0291), 1905, pub: Zuna K.
Rudolfinum (id:sm0292), 1919, pub: Minerva
Pamětní deska popravených čes. pánů (id:sm0295), 1936, pub: Bromografia
Kostel sv. Martina ve zdi (id:sm0297), 1910, pub: Bellmann
Staroměstské mlýny a Karlův most (id:sm0300), 1911, pub: VKKV
Budova c.k. české vyšší reálky (id:sm0303), 1913
Dům u zlaté studny (id:sm0304), 1913, pub: Štencův grafický kabinet, Vondruš(A)
Klášter sv. Anežky (id:sm0307), 1937, pub: Národní obětina, Ústřední matice školská
Českobratrský evang. chrám páně u Klimenta (id:sm0309), 193x-194x
Hotel Paris (id:sm0310), 1927
Vnitřek Klementina (id:sm0311), 1908-1918, pub: Zuna K.
U sv. Jakuba (id:sm0312), 1917, pub: Foto-Fon
Na Uhelném trhu (id:sm0313), 1921, pub: Unie, Chytil(A)
Zelený trh (id:sm0314), pub: Kratochvíl, Malý(A)
Malý rynek - Malé náměstí (id:sm0315), 1891, pub: Reach
Ovocný trh (id:sm0316), 1910, pub: Fotobrom, Hlavsa
Franzenskai (id:sm0317), 1915, pub: MR
Synagoga (id:sm0319), 1918, pub: UP
Altneusynagoge (id:sm0320), 192x
Staré město (id:sm0329), 1910, pub: Bellmann
Partie z Františkového nábřeží (id:sm0330), 1912
Bývalé klášterní kostely Na Františku (id:sm2001), 1983, pub: Pressfoto, Sekal(A)
Starý židovský hřbitov (id:sm2002), 2000-2011, pub: Kincl&Hauner, Kincl(A)
 Selected 256 from 341 cards.
      2   3   4   5   6   7        
Last modified: 23.7.2017
[:2324] 52q7r1cjkm7ua9jds0thn49d44