Peter's Postcards Collection

 

Wilsonovo nádraží

        ;  
 
Card id wn0039
Text
Reverse Umělecký ústav Monopol, Praha, Josefské nám.; Č. 212-1910
Address Ctěný Pán p. Augustin Semerák, Insp. stráže bezpečnosti na Smíchově
Publisher Monopol
Date 1910 (printed info)
Note
Card added 2017.09.01
 
Keywords Station, New building, Car, Horse, People, Color, Night, Painting, Short addr, Sent by mail, Stamp,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] ncl0cj2tfikoge4rloov4g9bec