Peter's Postcards Collection

 

Museum království českého

        ;  
 
Card id vn0598
Text Praha, Museum království českého; Pozdrav ze slovanské Prahy; Deposé 843; M.S.P.; H&H
Reverse Korespondenční lístek; Correspondenz-Karte
Address Velectěný Pán pan Antonín Koželuha, radní v Bojkovicích na Moravě
Publisher MSP, H&H
Date 1899 (post)
Note
Card added 2016.08.12
 
Keywords Museum, People, Bw, Mono, Day, Painting, Long addr, Sent by mail, Stamp,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] rda9ti0brotmn7bnd0j3j1lifd