Peter's Postcards Collection

 

Bývalá Praha. Koňská brána

        ;  
 
Card id vn0392
Text Bývalá Praha; Koňská brána; Strana pražská; I. Unie, Praha
Reverse Dopisnice
Address
Publisher Unie
Date 1880-1905 (research)
Note DA skončilo kolem r. 1905
Card added 2016.01.26
 
Keywords Gate, Horse Gate, People, Bw, Mono, Day, Printed photo, Long addr, Not used,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] daobosi93bm179fhkg273o18ad