Peter's Postcards Collection

 

Museum království Českého

        ;  
 
Card id vn0360
Text Pozdrav z Prahy; Museum království Českého; Körber v Praze
Reverse Excelent Retro Serie; Vydáno ve spolupráci s Muzeem JUDr. O. Kudrny v Netolicích
Address ČT Brno
Publisher Excelent, Körber
Date 1891 (post)
Note
Card added 2015.12.08
 
Keywords Museum, Color, Day, Retro, Painting, Short addr, Sent by mail, Stamp,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] 7u2tcr8pr590mvau5hkhd09i1i