Peter's Postcards Collection

 

Museum Království Českého

        ;  
 
Card id vn0334
Text Museum Království Českého
Reverse Dopisnice
Address Velectěná slečna slč. Anička Iserová, Vápený Povol u Heřm. Městce
Publisher
Date 1900 (post)
Note
Card added 2015.11.16
 
Keywords Museum, Color, Day, Painting, Long addr, Sent by mail, Stamp,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] la9a5n56avgj2fokk3n0cqnlle