Peter's Postcards Collection

 

Museum království Českého

        ;  
 
Card id vn0124
Text Pozdrav z Prahy; Museum království Českého; 2626
Reverse Dopisnice
Address Velectěná Paní pí Marie Chlebečková, choť architekta v Brandýse n. Labem
Publisher
Date 1902 (post)
Note
Card added 2015.10.27
 
Keywords Museum, Tram, People, Mono, Brown, Day, Printed photo, Long addr, Sent by mail, Stamp,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] 2bokhamb8vdga261nova4b9qkf