Peter's Postcards Collection

 

Václavské náměstí

        ;  
 
Card id vn0030
Text B. Stýblo; Všeobecná záložna v Praze
Reverse Praha. Václavské náměstí; V.K. K.V.
Address Velectěná Paní pí. Anna Malíková, vdova po řídícím učiteli v Českých Budějovicích, Schillerova ul. čís. 7
Publisher VKKV
Date ~1900 (research)
Note Datace odhadem
Card added 2012.12.03
 
Keywords Square, Tram, People, Mono, Brown, Day, Sunshine, Printed photo, Short addr, Sent by mail, Stamp,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] pk81nm1e4ae87u907tv766v8hj