Peter's Postcards Collection

Hradčany z Chotkovy silnice

        ;  
 
Card id vm2036
Text
Reverse Vincenc Morstadt: Praha - Hradčany z Chotkovy silnice; Povol. pod č. 591; V. Neubert a s.n.s.; Nakladatelství M. Lehmann, Praha I - 1018
Publisher Lehmann, Neubert(T), Morstadt(A)
Date ()
Note
Card added 2016.07.04
 
Keywords Castle District, Horse, People, Bw, Mono, Day, Sunshine, Painting, Short addr, Not used,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2324] pqon66lp614pufbl4sheokiirh