Peter's Postcards Collection

 

Staroměstské náměstí

        ;  
 
Card id vm2035
Text
Reverse Vincenc Morstadt: Praha - Staroměstské náměstí. Týnský chrám od západu; Povol. pod č. 591; V. Neubert a s.n.s.; Nakladatelství M. Lehmann, Praha I - 1018
Address
Publisher Lehmann, Neubert(T), Morstadt(A)
Date ()
Note
Card added 2016.07.04
 
Keywords Square, Týnský chrám, Stradnice, Church, Horse, People, Bw, Mono, Day, Sunshine, Painting, Short addr, Not used,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] n4tbmobs3obip3ktefbe9pbh9s