Peter's Postcards Collection

Kostel sv. Štěpána

        ;  
 
Card id vm2006
Text
Reverse Vincenc Morstadt: Kostel sv. Štěpána; Tisk Severografia Děčín; Odeon; 10-546-O-15; Kčs 0,50
Publisher Odeon, Severografia(T), Morstadt(A)
Date 1825 (research)
Note Datum je uveden na jiném pohledu; Zleva: hřbitovní kaple, zvonice, kostel sv. štěpána, rotunda sv. Longina
Card added 2016.04.05
 
Keywords Church, St. Longin's Rotunda, St. Stephen, People, Color, Day, Sunshine, Painting, Short addr, Not used,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2324] sidmr3dumoqgu8uvepgn2tmh10