Petrova sbírka pohlednic

 

Pražské Staré a Nové Město

        ;  
 
Inv.číslo vm2016
Text
Reverz Vincenc Morstadt: Pražské Staré a Nové Město; Tisk Severografia Děčín; Odeon; 10-581/II-O-8; Kčs 0,50
Adresa
Vydavatel Odeon, Severografia(T), Morstadt(A)
Datum ()
Poznámka
Pohled přidán 2016.07.04
 
Klíčová slova Staré Město, Nové Město, Stradnice, Vltava, Karlův most, Týnský chrám, Most, Kostel, Loď, Barva, Den, Kresba/malba, Krátká adresa, Neprošlá,
 
Poslední úpravy: 23.7.2017
[:2156] dehpcc1mosb3q0qsd01d7ljrbd