Petrova sbírka pohlednic

 

Kázání mistra jana Husi v kapli Betlémské

        ;  
 
Inv.číslo sm2005
Text
Reverz Slovanská epopej; Kázání mistra jana Husi v kapli Betlémské; Predigt Magisters Jan Hus in der Bethlehemskapelle; John Huss preaching in the Bethlehem Chapel; Sermon de Maitre Jan Huss dans la chapelle de Bethléem; Foto Dalibor Kusák; Vydavatelství Pressfoto ČTK Praha; SO m 953/8; 40861; 06-06-289
Adresa
Vydavatel Pressfoto, Kusák(A), Mucha(A)
Datum 1412 (výzkum)
Poznámka Dle Wikipedie jde o kázáni v roce 1412. Kaple ale měla tenkrát plochý strop. Mucha obraz maloval v r. 1916; Pohlednice vyšla 1982 (podle kódu)
Pohled přidán 2016.09.16
 
Klíčová slova Kostel, Betlémská kaple, Kaple, Lidé, Barva, Den, Kresba/malba, Krátká adresa, Neprošlá,
 
Poslední úpravy: 23.7.2017
[:2156] n2ust3fq316q24h0ngf1qn82j4