Pojmenování prostoru Prahy

Sponzoři

V kolkovně (Staré Město) v běhu staletí

Zpět na uličník

1940-1945LeimerovaM. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1941Leimerova / LeimergasseAdresář Prahy, 1941
2013V kolkovněKatastr nemovitostí, 2013

Poznámky

Vznikla v roce 1905 při bourání Josefova a části Starého města v rámci asanace židovského getta.

V kolkovně na plánech Prahy


Ulice ještě neexistovala

Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Ulice ještě neexistovala

Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

V kolkovně v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.

 čo  čp     čo  čp
  1 /922     2 /918  
  3 /921     4 /919  
  5 /920     6 /909  
  7 /908     8 /910  
  9 /907      

Poslední aktualizace: 1.11.2017