TOPlist

Dr. Ivan Pour: Lihovarská ročenka 1937

SEZNAM PRŮMYSLOVÝCH LIHOVARŮ RAFINERII A DROŽĎÁREN REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Priemyslové liehovary — SLOVENSKO

7. III. Levoča, z. 1890, fa Slovenský liehový priemysel, úč. spol., správná rada: preds. Karol Hellmuth, Bratislava, členovia: Arnošt Berka, Praha, František Borovec, Bratislava, Dr. Gustav Csáky, Harhov, Adolf Kolářský, Praha, Viera Madšričová, Bratislava, Andor Nitsch, Vel'ká Lomnica, Eduard Okolicsányi, Levoča, Dr. Jan Šedivý, Semtín u Pardubic, adr. ústr. kancelárie: Malacky, tf. (č. 5), adr. závodu: Levoča čp.244 Železničný rad 9, tf. (č. 5), p., tg., st. (vl.), dkú., oú. Levoča, ofr. Liptovský Svatý Mikuláš, centr. riad. Ing. Arnošt Koenigstein, Malacky, riad. Pavel Gundelfingen, Levoča, adr.tg. ,,Liehorafineria Levoča". Psp. Praha 48.583. S rafineriou spojená výrobňa bezvodého liehu, slobodné skladiště, miešarňa dynalkolu a denaturovňa. Vedlajšie výrobky: liehoviny a likéry.

8. III. Liptovský Svatý Mikuláš, z. 1867, fa Štarkovská rafineria liehu, úč. spol., m. Očastinárska spoločnosť, správná rada: preds. Móric Stein, Parížovce, mpředs., Filip Stark, Liptovský Svatý Mikuláš, členovia: Dr. Julius Herzka, Bratislava, Alexander Škarvan, Liptovský Svatý Mikuláš, Julius Stark, Nitra, adr. kancelárie a závodu: Liptovský Svatý Mikuláš čp. 210, tf. (č. 10), p., tg., st. (vl.), dkú., ofr., oú. Liptovský Svatý Mikuláš, riad. Filip Stark, adr. tg. ,,Rafineria, Liptovský Svatý Mikuláš". Psp. Praha 301.144. S rafineriou spojená výrobňa bezvodého liehu, slobodné skladiště a denaturovňa.

9. III. Lučenec, z. 1890, fa Herzog a Kohn, Lučenec, m. Alexander Herzog, Lučenec, Emerich Herzog, Lučenec, František Herzog, Lučenec, Juraj Herzog, Lučenec, adr. kancelárie a závodu: Lučenec, Wilsonovo nám. 8-10, p., tf. (č. 47), tg., st. (vl.), tfk., oú. Lučenec, ofr. Banská Bystrica, techn. riad. Jozef Spitzer, kom. riad. Leon Halmi, adr. tg, „Herzog Kohn, Lučenec". Psp. Praha 400.646, Brno 120.167. S rafineriou spojená výrobňa bezvodého liehu, slobodné skladiště a denaturovňa. Vedlajšie výrobky: likéry a limonády.

10. III. Lučenec, z. 1870, m. fy Dr. Aladár Wohl, Lučenec, adr. kancelárie a závodu: Lučenec, Vajanského 32, tg., tf. (č. 37), st., dkú., oú. Lučenec, ofr. Banská Bystrica, techn. spr. Koloman Radó, adr. tg. „Doktor Wohl, Lučenec". Psp. Praha 48.470. S rafineriou spojené slobodné skladiště a denaturovňa.

11. I. Malacky, z. 1890, fa Slovenský liehový priemysel, úč. spol., správná rada: preds. Karol Helmuth, Bratislava, členovia: Arnošt Berka, Praha, František Borovec, Bratislava, Dr. Gustav Csáky, Harhov, Adolf Kolářský, Praha, Viera Madšričová, Bratislava, Andor Nitsch, Vel'ká Lomnica, Eduard Okolicsányi, Levoča, Dr. Jan Šedivý, Semtín u Pardubic, adr. ústr. kancelárie: Malacky, tf. (č. 5), adr. závodu: Malacky, Nádražná čp. 540, p., tf. (č. 5), st. (vl.), tfk., oú. Malacky, ofr. Bratislava, centr, riad. Ing. Arnošt Koenigstein, adr. tg. „Liehorafineria Malacky". Psp. Praha 400.424, Brno 100.535. S liehovarom spojená rafineria, výrobňa bezvodého liehu, slobodné skladiště, miešarňa dynalkolu a denaturovňa. Vedlajšie výrobky: liehoviny, likéry, limonády.

12. II. Mučín, z. 1870, fa Dr. Aladár Wohl, Mučín, m. Dr. Aladár Wohl, Lučenec, adr. kancelárie: Lučenec, Vajanského 32, tf. (č. 37), adr. závodu: Mučín čp. 62a, p., tg., st. (4 km) Rapovce, dkú., oú. Lučenec, ofr. Banská Bystrica, techn. spr. Koloman Radó, adr. tg. „Doktor Wohl, Lučenec". Psp. Praha 48.470.

13. III. Prešov, z. 1903, fa Prešovská rafineria liehu, účastinná spoločnosť, správná rada: preds. Julius Bujanovics, Užovce, mpředs. Arnošt Berka, Praha, členovia: Alfred Ardó, Kelemeš, Ladislav Ghillány, Prešov, Gejza Hedry, Radačov, Imrich Pechy, ISÍaršany, Desider Piller, Ličartovce, Dr. Gejza Řehák, Bratislava, Dr. Teofil Rosenberg, Prešov, Herman Schulz, Terezov, Ižó Schwarz, Košice, Bohumír Šmídt, Pardubice, Vladimír Malínský, Praha, Dr. Miroslav Šaršún, Bratislava, adr. kancelárie a závodu: Prešov čp. 1477, Pribinova 20, p., tf. (č. 39), tg., st. (vl.), dkú., oú. Prešov, ofr. Košice, riad. Eugen Arje, vedúci továrně Béla Berényi, adr. tg. ,,Rafineria Prešov". Psp. Praha 61.146, Brno 104.367. S rafineriou spojená výrobna bezvodého liehu, slobodné skladiště a denaturovňa. Vedíajšie výrobky: likéry.

251Poslední úpravy: 1.10.2019 Vytvořil Petr Hloušek
www.rum.cz