Peter's Postcards Collection

 

Wilsonovo nádraží

        ;  
 
Card id wn0024
Text Praha. Wilsonovo nádraží
Reverse J.B.P.; 664; N 7777 22
Address Ctěná Slečna sl. Lásková u pana soudního rady Zítka, Praha - Vinohrady, Šumavská 24
Publisher JBP
Date 1920? (post)
Note
Card added 2016.04.06
 
Keywords Station, New building, Horse, People, Color, Day, Colored, Printed photo, Short addr, Sent by mail, Stamp,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] sebvf8tho867bqh8m991oj4c8h