Peter's Postcards Collection

Filter   Orientation:    View:    Height:    Subject:    Object:    Trans:    People:    Color:    Period:    Weather:    Retro:    Tech:    Form addr:    Post:    Datetype:    Publisher:   
Sort:
    Query:   Publisher:   Card ID:   Date:
 Selected 49 from 341 cards.
      1   2        
Malostranské mostecké věže (sm0175), pub: Kosiner
Staroměstské náměstí 21. června 1621 (sm0077), 1621, pub: Kaucký, Kaucký(T)
Staroměstská radnice roku 1730 (sm0182), 1730, pub: Kaucký, Kaucký(T)
Staroměstská radnice roku 1780 (sm0076), 1780, pub: Kaucký, Kaucký(T)
Křížovnické náměstí (sm0132), ~1800; 1900
Staroměstská mostecká věž (sm0252), <1835, pub: KB a. sp. S., Morstadt(A)
Projížďka Jejich Veličenstva (sm0163), 1836, pub: Springr
Projížďka Jejich Veličenstev (sm0168), 1836, pub: Springr
Ständisches Theater (sm0240), 1842
Prašná brána (sm0097), 1898, pub: Bellmann
Ferdinandova třída (sm0302), 1898, pub: Bellmann
Prašná věž (sm0098), 1898-1900, pub: Neubert
Cikánská Ulice (sm0090), ~1900, pub: Jedlička, Minařík(A)
Staroměstské náměstí (sm0276), 1900-1905, pub: Wiesner, Wiesner(T), Körber, H&H
Ferdinandova třída (sm0173), 1900-1905, pub: Körber, Binko a Zika(T)
Teinkirche (sm0269), 1900-1905, pub: Miesler, Strose(A)
Staroměstské náměstí (sm0081), 1901, pub: Krátký
Pozdrav z Prahy (sm0121), 1902, pub: Neubert
Staroměstské náměstí (sm0080), 1902, pub: Bellmann
Der altstädter Brückenthurm (sm0124), 1903, pub: Bellmann
Týnský chrám (sm0258), 1903?
Příkopy a Prašná brána (sm0253), 1905, pub: Wiesner, Wiesner(T), Körber(A), H&H
Prašná brána (sm0142), <1905
Thein Kirche (sm0035), 1905
Prašná brána (sm0225), 1905-1912, pub: VKKV, Kreisinger(A)
Graben vom Pulverturm (sm0254), 1908, pub: Kosiner
Altstädter Ring (sm0278), 1909, pub: Reich
Pulverthurm (sm0180), 1909, pub: VKKV, MK(T), Kreisinger(A)
Chrám P. Marie před Týnem (sm0100), 190x, pub: Bellmann
Linhartské náměstí (sm0003), 190x, pub: Jedlička, Minařík(A)
Židovské masné krámy (sm0192), 190x, pub: Jedlička
Příkopy (sm0177), 1910
Pulverturm u. Repraes.-Palais (sm0247), 1912, pub: VKKV
Staroměstské náměstí s Týnským kostelem a radnicí (sm0049), 1912-1920, pub: Kočí, Koppe-Bellmann
Staroměstské náměstí (sm0150), 1913, pub: VKKV
Budova c.k. české vyšší reálky (sm0303), 1913
Týnský chrám (sm0056), 1917, pub: Kosiner, Skružný(A)
Staroměstské náměstí, orloj a týnský chrám (sm0152), 1918, pub: VKKV
Konec poroby (sm0045), 1918, pub: Matoušová
Prašná brána (sm0246), 1920, pub: VKKV
 Selected 49 from 341 cards.
      1   2        
Last modified: 23.7.2017
[:2156] 9445u5p4mguhaa6vf8g6584mic