Peter's Postcards Collection

Representační dům

        ;  
 
Card id sm0044
Text H&H ph?; Václ. Jansa
Reverse Praha - Prague; Representační dům města Prahy; La palais des fétes (Representační dům); Representations-House; Il palazzo di representazione; Édit. F.J. Jedlička, Prague-I., 339; Umělecké dopisnice dle orig. V. Jansy. - Č. 1
Publisher Jedlička, Jansa(A), H&H
Date 1905-1913, 1927 (post)
Note Repre postavili 1905 a Jansa zemřel 1913; Prošlá 1927
Card added 2016.02.02
 
Keywords Building, Municipal House, Powder Tower, Tower/gate, People, Color, Day, Painting, Short addr, Sent by mail, Stamp,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2324] j5mogv1i0vmls8d2kv3b4n868e