Peter's Postcards Collection

Filter   Orientation:    View:    Height:    Expo:    Object:    Trans:    People:    Color:    Period:    Weather:    Retro:    Tech:    Form addr:    Post:    Datetype:    Publisher:   
Sort:
    Query:   Publisher:   Card ID:   Date:
 Selected 113 from 135 cards.
      1   2   3        
Hospodářská výstava v Král. Oboře (jv0111), 1905, pub: Jedlička
Pozdrav z výstavy (jv0037), 1905-1914
Upomínka na hospodářskou výstavu (jv0080), 1907, pub: TSN
Pozdrav z Jubilejní výstavy v Praze 1908 (jv0012), 1908, pub: Kosiner
Palác přeludů (jv0025), 1908, pub: Kosiner, Unie(T), Hančurinkovič(A)
Pohled s věže pavilonu interieurů (jv0035), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Pavilon obchodu (jv0066), 1908, pub: Unie(T)
Jubilejní výstava obchodní a živnostenské komory (jv0056), 1908
Toboggan, americká skluzavka (jv0100), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Moderní galerie (jv0029), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Průmyslový palác (jv0049), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Střed dolení části výstavy (jv0089), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Rozhledna s osobní zdviží (jv0083), 1908, pub: Kosiner, Hančurinkovič(A), Unie(T)
Goldarbaiter-Pavilon (jv0084), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Levá dolení část výstavy (jv0115), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Trottoir Roulant (jv0048), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Část dolejšího náměstí výstavního (jv0103), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Zadní část pavilonu Prahy (jv0073), 1908
Pavilon král. hlav. města Prahy (jv0028), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Jubilejní Výstava v Praze 1908 (jv0010), 1908, pub: VW
Pavilon pro průmysl chemický (jv0128), 1908, pub: Kosiner
Pohled na pravou část výstavy (jv0127), 1908, pub: Kosiner
Jubilejní výstava v Praze 1908 (jv0117), 1908, pub: Kosiner, Unie(T), Justich(A)
Společné zábavní podniky 'Toboggan' (jv0114), 1908
Strojovna při večerním osvětlení (jv0113), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Celkový pohled; Iluminace (jv0013), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Habešská vesnice (jv0041), 1908
Pavillon der Städte des Prager Kammerbezirkes (jv0058), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Střed průmyslového paláce (jv0097), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Mořské akvarium (jv0018), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Pozdrav ze živnostensko-průmyslové výstavy (jv0134), 1908, pub: VKKV, Unie(T)
Fontana za pavilonem král. hlav. města Prahy (jv0131), 1908, pub: Unie(T)
Jubilejní výstava v Praze 1848-1908 (jv0123), 1908, pub: L&P P
Pavilon potravin a poživatin (jv0001), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Iluminace (jv0069), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Habešská vesnice (jv0086), 1908
Pavilon pro zařízení a výzdobu bytů (jv0033), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Opičí náměstí (jv0024), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
Pavillon der Handels-u. Gewerbekammer Prag (jv0118), 1908, pub: Kosiner, Unie(T), Klenka(A)
Toboggan (jv0008), 1908, pub: Kosiner, Unie(T)
 Selected 113 from 135 cards.
      1   2   3        
Last modified: 23.7.2017
[:2156] rt639fa089vr1qbe3mej1irb8p