Peter's Postcards Collection

 

I. dělnická výstava v Praze

        ;  
 
Card id jv0077
Expo 1902 - I. Dělnická výstava
Text Pozdrav z I. dělnická výstavy v Praze; R. Kraus?
Reverse Dopisnice; Nákladem I. dělnické výstavy v Praze; Tištěno Dělnickou tiskárnou na I. dělnické výstavě v Praze, na strojích firmy R. Smíchovský v Praze
Address Ctěný pan Richard ???, Jaroměřice, Jevíčko
Publisher I. dělnická výstava, Dělnická tiskárna(T), Kraus(A)
Date 1902 (printed info)
Note
Card added 2016.09.29
 
Keywords Industrial Palace, Fountain, Pavilion, Attraction, 1902 - I. Dělnická výstava, People, Color, Night, Painting, Long addr, Sent by mail,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] 39s0ve2m4dm6cq6dagi6lddq52