Peter's Postcards Collection

 

Pacoldova vápenka

        ;  
 
Card id ch2005
Text Český místopis; Pacoldova vápenka; Sběratelská edice pohlednic
Reverse Vápenka ve Velké Chuchli v Praze patří mezi významné technické památky světového významu. Byla vystavěná v 19. stol. podle prof. Jiřího Pacolda a umožňovala pálit i netříděný vápenec. Objekt se skládal z šachtových pecí, které byly shora plněny vápencem. Vápenka byla využívána až do 2. svět. válůky, poté začala chátrat a dokonce jí hrozilo zbourání. Chátrání bylo ukončeno až v roce 2004 nákladnou rekonstrukcí; Sběratelská edice pohlednic; 1055; www.ceskymistopis.cz; Český místopis s.r.o. (2016), foto: Josef Ebr (2016), ceskymistopis@seznam.cz
Address
Publisher Český místopis
Date 2016 (printed info)
Note
Card added 2017.03.10
 
Keywords Limekiln, Pacold's limekiln, Color, Day, Sunshine, Printed photo, Short addr, Not used,
 
Last modified: 23.7.2017
[:2156] jls0mifli6nm8vr89dko30ac5o